Meny

Antagningen steg för steg

Här kan du läsa om hur antagningen går till steg för steg.

1. Kontrollbesked

Alla som sökt till en utbildning, oavsett om det är program eller kurser, får ett kontrollbesked. Om du skapat ett användarkonto på antagning.se och är bekräftad användare, har du bland annat valt hur du vill få meddelande när din anmälan är färdigbehandlad. Du ska då logga in på antagning.se och kontrollera att uppgifterna stämmer och vad som eventuellt behöver kompletteras.

Om du saknar användarkonto på antagning.se eller anmält dig via blankett skickas kontrollbesked till dig per post så snart din anmälan behandlats. Det är viktigt att du läser ditt kontrollbesked noga och kompletterar med de handlingar som eventuellt saknas.

2. Om kursen ställs in
I kontrollbeskedet finns även information om en kurs du sökt blivit inställd. Om den utbildning du sökt i första hand blivit inställd flyttas du med automatik till ditt nästa val. Utbildning kan i princip inte ställas in efter urval (se nedan) genomförts. Kontakta studievägledare om du har funderingar om utbildningsalternativ för en inställd kurs. Här hittar du utbildningar med

Du kan också söka utbildningar och göra sena anmälningar via

3. Urval och antagningsbesked 1

När du skickat din anmälan och gjort eventuella kompletteringar, görs ett första urval bland alla sökande. Urvalet grundar sig främst på betyg och resultat från högskoleprovet.

När urvalet är gjort skickas ett första antagningsbesked ut. Om du skapat ett användarkonto på antagning.se och är bekräftad användare får du meddelande via e-post och eventuellt sms när urvalet är gjort. Du måste då logga in på antagning.se och kontrollera ditt antagningsbesked där. Om du saknar användarkonto eller valt att kommunicera via post så skickas antagningsbeskedet till din folkbokföringsadress. Glöm inte att eftersända din post om du inte vistas där.

I ditt antagningsbesked anges om du är antagen, reservplacerad eller struken till de utbildningar du sökt. Alla som är behöriga men som inte blivit antagna reservplaceras. Av antagningsbeskedet framgår vilket ordningsnummer din reservplacering i din aktuella urvalsgrupp. Observera att du kan finnas med i fler urvalsgrupper beroende på dina meriter.

 

4. Svar

Om du blivit antagen eller reservplacerad måste du svara, via antagning.se, för att behålla din plats. Du kan ändra ditt svar fram till sista svarsdag. Svarsfunktionen är uppdelad i två steg. I det första steget väljer du vilka alternativ du vill tacka JA till. Sedan går du vidare och i steg två väljer du att skicka ditt svar. Det är först då som ditt svar sparas. Om du saknar användarkonto eller valt att kommunicera via post ska du använda det svarskort du fått med antagningsbeskedet. Svarsdatum finns i antagningsbeskedet. Uteblivet svar medför att alla dina anmälningsalternativ strykes.

Du får stå kvar som antagen till högst 45 hp, därutöver får du stå kvar som reserv till högst 165 hp. Som programstudent kan du bli antagen till endast 30 hp inom program, resterande 15 hp ska vara fristående kurser. Om du inte är antagen till någon utbildning kan du stå kvar som reserv till högst 210 hp. Högst 210 hp behandlas i det andra urvalet. Om du tackat ja till mer väljer systemet slumpmässigt vilka utbildningar du får stå kvar som antagen eller reserv till. Programutbildningar på heltid räknas som 30 hp.

 

5. Urval och antagningsbesked 2

Nu görs ett andra urval och det andra antagningsbeskedet skickas ut. Om du blir antagen till ett högre prioriterat utbildningsalternativ stryks du från det lägre prioriterade, även om du var antagen till detta i det första urvalet. I denna antagningsomgång finns inget svarskrav.

 

6. Reservantagning

Även efter andra urvalet finns en viss chans att komma in på en utbildning genom reservantagning. Om någon tackat nej i det andra urvalet eller inte dyker upp vid kursstarten kontaktar fakultetsadministratören de reserver som finns på reservlistan i tur och ordning.

 

7. Terminsstart

Observera att du måste registrera dig när du blivit antagen till en utbildning, annars förlorar du din utbildningsplats. Detta gör du på kau.se via Min sida veckan innan kursstart. Mer information om kursen får du vanligtvis via kurstorget.

 

Meddela alltid förhinder

Vissa kurser och program har fler sökande än antal platser. Om du blivit antagen och accepterat en plats men senare ändrar dig, är det därför viktigt att du snarast meddelar fakultetsadministratören för den aktuella kursen om detta så att platsen kan gå till en annan sökande.