Meny

Kalendarium

 

Planerade föreläsningar och seminarier med RUC som arrangörer/medarrangör.

Välkomna säger vi till alla skolverksamma inom RUC:s kommuner och Karlstads universitets lärarutbildning!

 

 2015


Småbarnspedagogik - lekpedagogik och dokumentation 2014-2015
Lärledarträff

2015-01-22
Tid och sal: 13.00-14.30 i sal 12A228, 14.30-16.00 12B258


Allmänna råd för fritidshem
Stöd för Förskoleklassen - uppdrag, innehåll och kvalitet
2015-01-26
10.00-12.00 Allmänna råd för fritidshem - kaffe/te från 9.00
13.00-15.00 Stödmaterial för Förskoleklassen - uppdrag, innehåll och kvalitet - kaffe/te efter föreläsningen
Lokal: Karlstads universitet, Aula Magna
Mer information
Till anmälan Förlängd tid för anmälan.Sista anmälningsdag 19 december 2014


Forskningscirkel för verksamma lärare för utveckling av undervisning i matematik
Utvalt område: särbegåvade elever i matematik

2015-01-27, kl 15.00-17.00
Lokal: Karlstads universitet, sal 3D410
Ledare för forskningscirkeln: Elisabeth Mellroth, Karlstads kommun/Karlstads universitet


Läsförståelse och läsundervisning
Seminariedag 5
2015-01-28
Lokal: Karlstads universitet sal 1A305
Föreläsare: Josefine Nilsson, lärare i svenska och svenska som andra språk och engelska, kvalitetsutvecklare Örebro kommun.
Mer information


Småbarnspedagogik - lekpedagogik och dokumentationSeminariedag 5
2015-02-11
kl. 09.00-16.00
Lokal: Karlstads universitet, OBS Geijersalen, 12 A138 hus 12 1 tr. ner.
Föreläsare: Arno Saarnak samt Jenny Lindevall
Mer information


Mentorsutbildning
2015-02-11--2015-02-12
kl. 09.00-16.30
Lokal Karlstads universitet sal 1D222
Mer information


Forskningscirkel för verksamma lärare för utveckling av undervisning i matematik
Utvalt område: särbegåvade elever i matematik

2015-03-03, kl 15.00-17.00
Lokal: Karlstads universitet, sal 3D410
Ledare för forskningscirkeln: Elisabeth Mellroth, Karlstads kommun/Karlstads universitet

Småbarnspedagogik - lekpedagogik och dokumentation
Seminariedag 6

2015-03-11
kl. 09.00-16.00
Lokal: Karlstads universitet, ,Lagerlöfsalen 1A305
Föreläsare: Karin Alnervik
Mer information


Läsförståelse och läsundervisning
Seminariedag 6

2015-03-12
Lokal: Karlstads universitet Lagerlöfsalen 1A305
Föreläsare: Barbro Westlund, Lektor Stockholms universitet.
Mer information


Forskningscirkel för verksamma lärare för utveckling av undervisning i matematik
Utvalt område: särbegåvade elever i matematik

2015-03-31, kl 15.00-17.00
Lokal: Karlstads universitet, sal 3D410
Ledare för forskningscirkeln: Elisabeth Mellroth, Karlstads kommun/Karlstads universitet

Bedömning och betygssättning för vux-lärare; Sfi, grundläggande-och gymnasial vuxenutbildning, yrkeslärare
2015-03-27
Lokal: Karlstads universitet Lagerlöfsalen 1A305
RUC in vux-lärare till en dag om bedömning och betyg.
Prel program
Förmiddag: Föreläsning - Anna Karlefjärd: Bedömning och betygssättning för vux-lärare
Eftermiddag: Gruppvisa samtal
Vi tror att det vore värdefullt om deltagarna före den 27 mars har avslutat, eller i alla fall gjort största delen av, Skolverkets kurs http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/bedomning-och... ">"Webbaserad kurs i bedömning och betygssättning"
Ytterligare information om tider osv kommer inom kort


Mentorsutbildning
2015-04-20--2015-04-21
kl. 09.00-16.30
Lokal Karlstads universitet sal 1D222
Mer information


Rektorsutbildningen och RUC bjuder in till föreläsning
Lärarskap och ledarskap i finländska skolor
Föreläsare: Torbjörn Sandén, Åbo universitet
2015-04-24
Kl.  09:30 - 12:00
Lokal: Karlstads universitet Lagerlöfsalen 1A305


Läsförståelse och läsundervisning
Seminariedag 7

2015-04-27 (preliminärt datum)
Lokal: Karlstads universitet, Lagerlöfsalen 1A305
Föreläsare:Michael Tengberg, Universitetslektor i pedagogik, samt Ingrid Mossberg Schüllerqvist, Universitetslektor i litteraturvetenskap. Karlstads universitet
Mer information


Småbarnspedagogik - lekpedagogik och dokumentation
Seminariedag 7

2015 april, datum meddelas senare
kl. 09.00-16.00
Lokal: Karlstads universitet,meddelas senare
Föreläsare: inga-Lill Emilsson
Mer information

Forskningscirkel för verksamma lärare för utveckling av undervisning i matematik
Utvalt område: särbegåvade elever i matematik

2015-05-12, kl 15.00-17.00
Lokal: Karlstads universitet, sal 3D410
Ledare för forskningscirkeln: Elisabeth Mellroth, Karlstads kommun/Karlstads universitet


Mentorsutbildning avslutning
2015-05-21
kl. 09.00-16.30
Lokal Karlstads universitet sal 1D222
Deltagarnas rektorer/förskolechefer är välkomna att delta under förmiddagen 
Mer informaton