Meny

Kalendarium

 

Planerade föreläsningar och seminarier med RUC som arrangörer/medarrangör.

Välkomna säger vi till alla skolverksamma inom RUC:s kommuner och Karlstads universitets lärarutbildning!

 2015


Nätverksträff för forskarstuderande lärare
2015-10-08
Tid: 15.00-17.00
Lokal Karlstads universitet, 3D512A
Till anmälan


Småbarnspedagogik - kommunikativ mångfald 2015-2016
Seminariedag 3

2015-10-13
Tid 9.00-16.00
Plats: Karlstads universitet Lagerlöfsalen 1A305
Föreläsare: Susanne Kjällander, Stockholms universitet
Mer information


Karlstads kommun och RUC bjuder in till en föreläsning och samtal kring
Gott ledarskap i klassrummet och andra kännetecken på den goda skolan
2015-10-27 kl 8.30-16, kaffe serveras från 8.00 
Lokal: Sundstagymnasiets aula, Sävegatan 7,  Karlstad .
Föreläsare är Thomas Nordahl, Högskolen i Hedmark, Norge.
Målgrupp: Endast samtliga lärare och skolledare vid samtliga gymnasieskolor/komvux i RUCs samverkanskommuner.

Anmälningsavgift: 300 kr – kaffe på för- och eftermiddag samt sopplunch ingår. Anmälan är bindande..
Sista anmälningsdag: 5 oktober 2015. Antalet platser är begränsat.
Till anmälan


Småbarnspedagogik - kommunikativ mångfald 2015-2016
Lärledarträff

2015-10-27
Lokal: Karlstads universitet, 3D416


Nytt inom forskning om döva barn och barn med hörselnedsättning
2015-11-12
Kl. 10.00-16.00
Lokal: Karlstads universitet, Nyqvistsalen 9C203
Föreläsare: Carin Roos, docent i specialpedagogik. Karlstads universitet
Mer information
Till anmälan


Småbarnspedagogik - kommunikativ mångfald 2015-2016
Seminariedag 4

2015-11-17
Tid 9.00-16.00
Plats: Karlstads universitet . Obs lokal! Aula Magna
Föreläsare: Mona Aronsson Persson, Karlstads universitet
Mer information


Interkulturellt ledarskap – utveckling i mångfald
2015-11-27
Tid: förmiddag
Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet
Föreläsare: Pirjo Lahdenperä, Mälardalens högskola
Pirjo Lahdenperä är professor i pedagogik vid Mälardalens högskola.
Hur kan förskolechefer/rektorer/lärare utveckla verksamheten i förskolan/skolan så att den tar till vara och utvecklar förutsättningarna för att bemöta mångfalden bland barn och föräldrar? Lärare/Ledare i mångkulturella verksamheter arbetar i kunskapsmässigt, socialt och emotionellt mycket komplexa miljöer. Det kräver beredskap att ompröva sina ställningstaganden, förutfattade meningar och värderingar.
Föreläsningen är öppen/gratis  för alla  samverkande med RUC och Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet.
Program
Till anmälan


Mentorsträff för verksamma lärare och studenter i ämneslärarutbildningen 7-9 och gy
2015 vecka 50
Tid: meddelas senare
Lokal: Meddelas senare


2016


Start av ny kompetensutbildningssatsning
Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 2016
Seminariedag 1

Målgrupp: Pedagoger och ledare inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning
2016-02-09
Mer information och anmälan


Småbarnspedagogik - kommunikativ mångfald 2015-2016
Seminariedag 5

2016-02-10
Plats: meddelas inom kort


Småbarnspedagogik - kommunikativ mångfald 2015-2016
Seminariedag 6

2016-03-17
Plats: meddelas inom kort


Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 2016
Seminariedag 2

Målgrupp: Pedagoger och ledare inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning
2016-03-23

Mer information


Småbarnspedagogik - kommunikativ mångfald 2015-2016
Seminariedag 7

2016-04-19
Plats: meddelas inom kort


Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 2016
Seminariedag 3

Målgrupp: Pedagoger och ledare inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning
2016-04-27


Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 2016
Seminariedag 4

Målgrupp: Pedagoger och ledare inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning
Hösten 2016

Mer information


Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 2016
Seminariedag 5

Målgrupp: Pedagoger och ledare inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning
Hösten 2016

Mer information


Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 2016
Seminariedag 6. Sista avslutande

Målgrupp: Pedagoger och ledare inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning
Hösten 2016

Mer information