Meny

Kalendarium

 

Planerade föreläsningar och seminarier med RUC som arrangörer/medarrangör.

Välkomna säger vi till alla skolverksamma inom RUC:s kommuner och Karlstads universitets lärarutbildning!

  2015


Läsutveckling och läsundervisning 2014-2015
Träff för lärledare och rektorer

2015-04-16
kl. 13.00-16.00
Lokal: Karlstads universitet, Fryxellsalen
Program


Inkluderande skola – Återkopplingspraktiker i gymnasieskolan
2015-04-20
Tid 13.00-16.00
Lokal: Agardhsalen 11D257, Karlstads universitet
Seminarium med Anna Öhman, Karlstads universitet, som föreläsare. Återkoppling är en del av undervisningen. Föreläsningen tar utgångspunkt i aktuell forskning om återkopplingspraktiker och knyter an till exempel från gymnasieskolan i syfte att konkretisera och stimulera till reflektion omkring den egna praktiken. Projektledare: Kerstin Bladini, Karlstads universitet.
Ingen avgift. Oanmäld frånvaro debiteras 500 kr.
Till anmälan
Program


Mentorsutbildning
2015-04-20--2015-04-21
Tid: 09.00-16.30
Lokal: Karlstads universitet sal 1D222
Mer information


Nätverksträff för forskarstuderande lärare
2015-04-23
Tid: 15.00-17.00
Lokal: Karlstads universitet sal 21E415
Till anmälan


Rektorsutbildningen och RUC bjuder in till föreläsning
Lärarskap och ledarskap i finländska skolor
Föreläsare: Torbjörn Sandén, Åbo universitet
2015-04-24
Tid:  09:30 - 12:00
Lokal: Karlstads universitet Lagerlöfsalen 1A305
Ingen avgift. Oanmäld frånvaro debiteras 500 kr. Sista anmälningsdag 17 april.
Mer information
Till anmälan


Läsförståelse och läsundervisning
Seminariedag 7

2015-04-27
Lokal: Karlstads universitet, Lagerlöfsalen 1A305
Föreläsare:Michael Tengberg, Universitetslektor i pedagogik, samt Ingrid Mossberg Schüllerqvist, Universitetslektor i litteraturvetenskap. Karlstads universitet
Mer information


Småbarnspedagogik - lekpedagogik och dokumentation
Seminariedag 7

2015-04-28
kl. 09.00-16.00
Lokal: Karlstads universitet,Lagerlöfsalen 1A305
Föreläsare: inga-Lill Emilsson
Mer information


Småbarnspedagogik - kommunikativ mångfald 2015-2016
Lärledarträff

2015-05-06
kl. 13.00-16.00
Program


Forskningscirkel för verksamma lärare för utveckling av undervisning i matematik
Utvalt område: särbegåvade elever i matematik

2015-05-12, kl 15.00-17.00
Lokal: Karlstads universitet, sal 3D410
Ledare för forskningscirkeln: Elisabeth Mellroth, Karlstads kommun/Karlstads universitet


Nätverksträff för modersmålslärare i samarbete med SPSM
2015-05-13
Tid: 09.00-16.00
Lokal: Karlstads universitet, Erlandersalen 11D227
Program
Till anmälan


Mentorsutbildning avslutning
2015-05-21
kl. 09.00-16.30
Lokal Karlstads universitet sal 1D222
Deltagarnas rektorer/förskolechefer är välkomna att delta under förmiddagen 
Mer informaton 


Tillsammans med Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik startar RUC forskningscirkel för utveckling av undervisning i historia
Inriktning: Historieundervisningens processer i det mångkulturella samhället
2015-09-03
Tid: 13.00-15.30
Mer information och anmälan