Meny

Kalendarium

 

Planerade föreläsningar och seminarier med RUC som arrangörer/medarrangör.

Välkomna säger vi till alla skolverksamma inom RUC:s kommuner och Karlstads universitets lärarutbildning!

 2015


Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling
Lärledarträff

2015-12-04
Tid: 9.00-12.00
Lokal: 3D415
Första lärledarträffen för de som är anmälda som lärledare. Projektledarna Åsa Söderström och Nina Thelander berättar om lärledarens uppdrag under fortbildningen. Obs denna träff gäller endast för lärledare.


Mentorsträff för verksamma lärare och studenter i ämneslärarutbildningen 7-9 och gy
2015 vecka 50
Tid: meddelas senare
Lokal: Meddelas senare


2016


Konferensdag om språk och kunskapsutvecklande undervisning
2016-02-03

Tid: 09.00-16.00
Plats: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet
Målgrupp: Lärare, språk-, läs- och skrivutvecklare, rektorer, specialpedagoger, speciallärare och andra yrkesverksamma inom grundskolan som är intresserade av språk- och kunskapsutvecklande undervisning
Mer information och anmälan


Start av ny kompetensutbildningssatsning
Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 2016
Seminariedag 1

Målgrupp: Pedagoger och ledare inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning
2016-02-09
Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet
Mer information och anmälan


Småbarnspedagogik - kommunikativ mångfald 2015-2016
Seminariedag 5

2016-02-10
Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet


Nätverksträff för kompetensutveckling och nya rutiner
2016-02-16
Lokal: 3C511, Karlstads universitet
Till anmälan. (öppnar i slutet av januari)


Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 2016
Lärledarträff
2015-02-23
Tid: 09.00-12.00
Lokal: 3D417


Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 2016
Seminariedag 2

Målgrupp: Pedagoger och ledare inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning
2016-03-16
Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet

Mer information


Småbarnspedagogik - kommunikativ mångfald 2015-2016
Seminariedag 6
2016-03-17
Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet


Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 2016
Lärledarträff

2016-03-22
Tid: 09.00-12.00
Lokal: 3D417, Karlstads universitet


Småbarnspedagogik - kommunikativ mångfald 2015-2016
Seminariedag 7

2016-04-19
Tid: 09.00-16.00
Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet


Nätverksträff för kompetensutveckling och nya rutiner
2016-04-20
Lokal: 3C511, Karlstads universitet
Till anmälan. (öppnar efter påsk)


Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 2016
Seminariedag 3

2016-04-27
Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet
Mer information


Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 2016
Lärledarträff
2016-05-03
Tid: 09.00-12.00
Lokal: 3D417, Karlstads universitet


Start av ny kompetensutvecklingssatsning
Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Seminariedag 1

2016-05-10
Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet

Mer information


Start av ny kompetensutvecklingssatsning
Fritidshemspedagogik 2016-2017
Seminariedag 1

2016-05-12
Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet
Mer information


Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Seminariedag 2
2016-09-13

Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet

Mer information


Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 2016
Seminariedag 4
2016-09-14

Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet
Mer information

 


Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 2016
Lärledarträff

2016-09-19
Tid: 09.00-12.00
Lokal: 3D417, Karlstads universitet


Fritidshemspedagogik 2016-2017
Seminariedag 2

Hösten 2016
Mer information


Fritidshemspedagogik 2016-2017
Seminariedag 3
2016-10-18

Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet
Mer information
 


Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 2016
Seminariedag 5
2016-10-19

Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet
Mer information


Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Seminariedag 3

2016-11-02
Lokal: Lagerlöfsalen 1A305, Karlstads universitet

Mer information


Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 2016
Seminariedag 6. Sista avslutande
2016-11-16

Målgrupp: Pedagoger och ledare inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning
Hösten 2016

Mer information


Fritidshemspedagogik 2016-2017
Seminariedag 4

Hösten 2016
Mer information


Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Seminariedag 4

2016-12-01

Mer information


2017


Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Seminariedag 5

2017-02-02

Mer information


Fritidshemspedagogik 2016-2017
Seminariedag 5

Våren 2017
Mer informaton


Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Seminariedag 6

2017-03-09

Mer information


Fritidshemspedagogik 2016-2017
Seminariedag 6

Våren 2017
Mer information


Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik
Seminariedag 7 avslut

2017-04-26

Mer information


Fritidshemspedagogik 2016-2017
Seminariedag 7

Våren 2017
Mer information