Meny

Studentkåren och föreningar

Studentkåren finns för att hjälpa dig under din studietid. Du kan fråga om råd och få hjälp och stöd kring sånt som rör utbildningen eller studentlivet i stort. Du kan även engagera dig i en rad olika studentföreningar.

Studentkåren

Studentkåren är studenternas gemensamma röst i dialogen med universitetet, kommunen och andra organisationer. Representanter från studentkåren deltar i allt från programråd och fakultetsnämnder till universitetsstyrelsen.

Ett medlemskap kostar bara 250 kronor per år eller 150 kronor per termin och innebär både trygghet och ett bättre studentliv. Du får dessutom tillgång till en mängd rabatter och fina erbjudanden. Du kan även själv vara med och påverka din utbildning och studiesituation genom att engagera dig i studentkåren. Det ger dig erfarenheter och meriter som du har nytta av senare i arbetslivet.

Du hittar Studentkårens expedition bredvid Transformum i rum 1A 314.

För dig som redan är student

Studeranderepresentant

Vill du vara med och påverka din och dina studiekamraters utbildningssituation och tillvaro som student? Vill du få värdefull erfarenhet och chansen att skaffa ett stort kontaktnät? Då ska du prova på att vara studeranderepresentant.

För att garantera att studenters åsikter och intressen tas till vara har studenter enligt lagen* rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ vid universitetet. Det är nämnder och råd där beslut fattas om frågor som har betydelse för utbildning och studenters situation. Studeranderepresentanter får möjlighet att påverka i alla frågor som rör studentlivet. Det kan vara frågor om utbildning, bostäder och kommunikationer, studenters skyldigheter och rättigheter, disciplinfrågor samt innehåll i utbildningar.
Studeranderepresentanterna organiseras av Karlstad Studentkår. Studentkårens uppgift är att bevaka studenternas utbildningssituation och se till att din studietid blir så bra som möjligt.

En studeranderepresentants uppdrag är att representera studenters åsikter och intressen. Man sitter med i universitetets nämnder, råd och universitetets styrelse och har möjlighet att framföra studenternas perspektiv och därmed påverka besluten så att de blir bra ur studenternas perspektiv.

*Högskoleförordningen

För mer information kontakta vice@karlstadstudentkar.se

Studentföreningar

Vid Karlstads universitet finns flera studentföreningar som du kan engagera dig i. Förutom alla våra utbildningsföreningar finns även flera intresseföreningar. Varför inte börja sjunga i någon av våra studentkörer? Vi har både en manskör, CMB, och en damkör, Söt Likör. Vi har även föreningar för dig som vill engagera dig i miljöfrågor, mänskliga rättigheter, politik och mycket mera. Det finns också en idrottsförening som heter KAUIF.

KAUIF

Är du sugen på att träna under studietiden erbjuder Karlstads universitets Idrottsförening, KAUIF, en stor bredd av olika aktiviteter och sporter till ett förmånligt pris. Träning erbjuds på alla nivåer. För tillfället finns aktiviteter inom exempelvis  styrka, crossfit, spinning, dans, step, puls och box samt olika bollsporter såsom fotboll, innebandy, lacrosse, vollyboll och basket. Till KAUIF är alla välkomna.

KAUIF erbjuder även massage till förmånliga priser.