Meny

Första veckan som student

Välkommen till Karlstads universitet!
Under din första vecka som student är det en hel del praktiska saker som behöver ordnas.

På följande sidor kan du läsa mer om hur du hämtar ut ditt studentkonto, registrerar dig på din utbildning, skaffar lånekort och passerkort, samt köper eller lånar kurslitteratur.